Generelle hendvendelser går til fk(æt)samfundet.no

Spørsmål om teknisk utstyr går til fk-teknisk(æt)samfundet.no

Sjef

Per Erik "Aslak" Korssjøen
Kull: 2016
Epost: fk-sjef(æt)samfundet.no
Tlf: 90783464

Teknisk Sjef

Live "Vilde" Wermundsen Mork
Kull: 2016
Epost: fk-teknisk(æt)samfundet.no
Tlf: 95172014