Hvordan sette opp talekoffert

 1. Koble til strømmen. Hvis ikke 'Power' lyser, finn på-knappen bak på boksen og skru den på.
 2. MM4 Power
 3. Finn den svarte og den røde kabelen (lignende som på bildet under) og koble dem til anlegget i lokalet det gjelder. Svart skal i venstre (left/L) og rød i høyre (right/R). Se egen seksjon for ditt lokale for å finne ut hvor du må koble til:
  Storsalen Klubben Knaus Edgar Strossa Bodegaen Selskapssiden
 4. MM4 XLR
 5. Sett MAIN VOLUME på klokken 12
 6. MM4 Main Volum
 7. Sett LEVEL (volum) til klokken 12 på den linjen/mikrofonen (se under) du ønsker å bruke.
 8. MM4 Volum

   En linje, bestående av knottene under input (Mic1, Mic2), styrer en mikrofon. Blå er linjen for mikrofon 1. Rød er linjen for mikrofon 2. Grønn er for mini-jack/AUX.
  MM4 Input
 9. Hvis volumet på mikrofonen er for lavt skru opp GAINEN. Hvis det er for høyt skru ned LEVEL (volumet) på mikrofonens linje. Hvis det du spiller lyd/musikk fra er en mobiltelefon eller PC se til at du har grei mengde signal/volum (ca 50% volum) fra devicen. Hvis du nå ikke får lyd, trykk play på mobil/PCen... Kan videre også justere volumet med LEVEL 3/4
 10. MM4 Gain
 11. Hvis du føler lyden er for "skarp" kan du skru ned den øverste blå knotten. Hvis det er for mye bass kan du skru ned på den nederete blå knotten.
 12. MM4 EQ
 13. Hvis du ønsker at mikrofonene skal spille mer i den ene høyttaleren kan du bruke PAN til å panorere til den siden du ønsker. Ellers burde denne stå på klokken 12. Hvis du bare har en høyttaler se til at PAN står på 12.
 14. MM4 Pan

Storsalen

Storsalen

Klubben

Klubben

Knaus

Knaus har ingen fast løsning. Ta kontakt med FK.

Edgar

Edgar

Strossa

Strossa Strossa2

Bodegaen

Bodegaen

Selskapssiden

Selskapssiden